Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer
Nyhet

Idag är det Världsdagen mot barnmisshandel. Vi vill uppmärksamma att ett barn dör var femte minut till följd av våld.

Trots att våld i allt högre grad fördöms av det internationella samfundet, lagar stiftas och politiker och institutioner tillsätts för att skydda barnen, är våldet fortfarande den hårda verkligheten i många barns dagliga liv. Våld förekommer överallt, det går över kontinenter och kulturer, det finns i våra hem, samhällen och institutioner, och det begås ofta ostraffat.

Barn som saknar föräldrar eller risk att förlora dem står inför en ökad risk att utsättas för våld, missbruk, och försummelse. Barn som växer upp i alternativ vård har ofta upplevt våld i sina tidigare liv, antingen i sina familjer eller samhällen. Som en konsekvens är de mer benägna att acceptera våld eller riskerar att själva bli våldsamma – våld föder våld och denna onda cykel måste brytas.

Barn som flyr krig och konflikter löper större risk att utsättas för våld och exploatering, särskilt när de flyr utan föräldrar. Enligt Europol har minst 10 000 barn på flykt försvunnit efter ankomsten till Europa. Risken är att många har fallit in i händerna på kriminella.

Barnkonventionen garanterar att barn överallt har rätt till ett liv fritt från rädsla, förtryck och alla former av våld. Genom att anta Agenda 2030 och dess hållbara utvecklingsmål, har världens ledare satt ambitiösa mål för att stoppa alla former av våld mot barn före år 2030. Som partner i det globala partnerskapet för att stoppa våld mot barn har SOS Barnbyar tillsammans med intressenter från hela världen gått ihop för att förverkliga den ambitionen.

Vi är övertygade om att det främsta sättet att skydda barn är att hålla ihop familjer, och där det inte är möjligt, se till att barnet får växa upp i en trygg och icke-våldsam miljö, för att mildra effekterna av våld och hjälpa barn att bli starka, trygga vuxna. SOS Barnbyar sätter barnet i centrum och arbetar för att bygga relationer mellan barn, familjer och samhällen och det har visat sig ge positiva resultat.

Men så länge ett barn dör var femte minut till följd av våld, behöver vi öka våra insatser – i våra program och tillsammans med våra lokala och internationella partners – för att göra samhället säkrare för barn. Vi måste höja vår röst för att fördöma våld och täppa igen luckor i lagstiftningen för att skydda barn. Idag och alla andra dagar.