Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer
Nyhet

Fokus: stoppa våld mot barn

Under två dagar har ”End Violence Solutions Summit” pågått i Stockholm – det första globala toppmötet om våld mot barn. Bland deltagarna fanns Bodil Långberg, styrelsemedlem i SOS Barnbyar och som jobbat med barnrättsfrågor i över 20 år.

Sverige var först i världen med att lagstadga förbud mot våld mot barn 1979. Sedan dess har bara strax över 50 länder infört liknande lagar. Det betyder att ca 75% av världens länder fortfarande inte har lagar som förbjuder våld mot barn.

-Jag tror att det bland annat är en fråga om attityder och kulturella faktorer. Men våld mot barn och ungdomar är verkligen ett folkhälsoproblem vilket man har insett här i Sverige, säger Bodil Lindström.

Den direkta skada ett barn tar i en våldsam situation är inte speciellt svår att förstå. Att förutse de långsiktiga riskerna för barn som blivit utsatta för våld kan vara svårare.

-Vi skadar verkligen barn för livet när vi utsätter dem för våld. Våld är en stressfaktor som kan leda till sämre skolresultat, lägre levnadsstandard, mentala hälsoproblem och självskadebeteende.

Efter alla år med stora forskningsinsatser har man kommit fram till flera strategier för att förebygga våld mot barn. En av de viktigaste är att i ett tidigt skede samtala med föräldrar och andra nära vuxna om vikten av att prata med barn i alla lägen.

-Det är väldigt viktigt att prata med föräldrar från allra första början, när barnet föds eller helst ännu tidigare. Vi måste ge föräldrarna verktyg så att de kan hantera konflikter bättre under barnets uppväxt.

Under de två dagarna i Stockholm har deltagarna samtalat om många aspekter kring förebyggandet av våld mot barn. Att samla representanter från hela världen som uteslutande fokuserar på det ständigt aktuella ämnet hoppas Bodil kan leda till förändring i flera länder.

Sådana internationella utbyten kan på sikt stimulera forskning och undersökningar i ämnet och inspirera andra länder att diskutera lagstiftning. I Sverige började vi bearbeta folks åsikter i frågan flera år innan lagen trädde i kraft. Det tar tid att åstadkomma förändring i attityder och politik.