Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer
Nyhet

”You empower a woman, you empower a nation”

Internationella kvinnodagen – ett utmärkt tillfälle att uppmärksamma vikten av jämställdhet för att kunna skapa fungerande barnbyar, familjer och samhällen. För SOS Barnbyar är det enormt viktigt att stärka flickor och kvinnor runt om i världen. Att se till att de har möjlighet, stöd och självförtroende att nå sina drömmar och mål.

För att kunna ge flickor den möjligheten behövs förebilder i form av framgångsrika, inspirerande och ambitiösa kvinnor som gör skillnad för barn, familjer och samhället de lever i. Nedan har vi samlat några av alla inspirerande kvinnor inom SOS Barnbyar runt om i världen som berättar hur de genom sina olika positioner jobbar för jämställdhet.

Dr. Gitta Trauernicht

Vice-President, SOS Children’s Villages International

I egenskap av att vara en global och social utvecklingsorganisation för barn är det vårt särskilda ansvar att bekämpa alla former av könsrelaterad diskriminering så att flickor och pojkar kan växa till vuxna som kan leva självständigt och vara socialt medvetna.

Barn börjar ta till sig de förväntade könsrollerna i tidig barndom, genom uppväxten och bär sedan med sig dem genom hela livet. Att vidta åtgärder för ökad jämställdhet mellan könen skapar möjligheter för barn i skolan, för ungdomar som är på väg ut i arbetslivet och för föräldrar som söker sätt att stödja och stärka sina familjer. Detta stärker i sin tur samhället.

I min roll som vice ordförande i SOS Children's Villages International kämpar jag för jämställdhet över hela federationen, ett arbete jag är väldigt stolt över. Jag har träffat många inspirerande kvinnor via SOS Barnbyar och det gör mig väldigt passionerad när jag hör vad de har att säga. Från flickor som utmanar könsnormer i deras dagliga liv och unga kvinnor som planerar karriärer i icke-traditionella områden till de många inspirerande SOS-mödrar som gör en skillnad varje dag – jag vidtar åtgärder för att se till att deras röster hörs.

Hjälp oss att fortsätta jobba med jämställdhet. Bli fadder nu.

Läs mer

Olive Lumonya

National Director, SOS Children’s Villages Uganda

Internationella kvinnodagen handlar om att globalt fira kvinnors sociala, ekonomiska, kulturella och politiska prestationer. Jag ser att positiva steg har tagits över hela världen inom frågor som rör jämställdhet. På SOS Barnbyar i Uganda har kvinnor alltid haft en viktig och positiv inverkan genom de hundratals SOS-mödrar som uppfostrar försummade flickor och pojkar som i sin tur kommer påverka samhället positivt.

Jag själv arbetar stolt med resan mot jämställdhet. Jag representerade de unga kvinnorna från Uganda under FN:s stora kvinnokonferens i Peking 1995 och jag var ordförande för Commonwealth Youth Programme Africa region. Jag har dessutom deltagit i ett antal forum för kvinnors framtid och jag har använt den erfarenheten för att påverka SOS Barnbyar Uganda. Vi bedriver program via SOS Barnbyar för att minska könsskillnader. Jag har erbjudit karriärsamtal till flickor och kvinnor och jag har tjänstgjort på flera regeringskanslier där jag har förespråkat för jämställdhet mellan kvinnor och män.

Det som kommer utlösa positiv förändring för jämställdhet över hela världen handlar om synen på och acceptansen av kvinnans makt i olika roller: inom ledarskap, politik, näringsliv, miljö och sociala tjänster. Då tror jag att världen kommer att bli en bättre plats. SOS Barnbyar i Uganda har under de 25 år som organisationen funnits på plats förändrat livet för mer än 60 000 barn genom de kvinnor som stöttat dem genom livet.

Hjälp oss att fortsätta jobba med jämställdhet. Bli fadder nu.

Läs mer

Jumana Abu-Hannoud

Managing Director, Gulf Area Office, SOS Children's Villages International, Dubai, United Arab Emirates

Jämställdhet är nödvändigt för social och ekonomisk hållbarhet. Starka kvinnor och mödrar är bra förebilder för barn. De inspirerar flickor att vara självsäkra och oberoende och uppfostrar pojkar som respekterar kvinnans roll och som sedan växer upp för att ge andra den möjligheten.

Familjer och samhällen blir starkare ekonomiskt och utrustade med bättre ledarskap och beslutsfattande förmågor. Barn som uppfostras på lika villkor och ges samma möjligheter trivs och blir produktiva och konstruktiva medlemmar av samhället.

Min roll i SOS Barnbyar bidrar till jämställdhet genom att jag förespråkar barns rättigheter och vårt engagemang för att nå FN:s hållbara utvecklingsmål. Det sker bland annat genom att erbjuda jämställda möjligheter och bemyndiga SOS-mödrar och ungdomar. Exempel som dessa är väsentliga för att integrera jämställdhet och eliminera alla former av diskriminering.

Hjälp oss att fortsätta jobba med jämställdhet. Bli fadder nu.

Läs mer

Nancy Gicheru

SOS mother, SOS Children’s Villages Buru Buru, Kenya

I mitt hus berättar jag för mina barn att vi är en familj och vi hjälper varandra, oavsett kön. En pojke kan göra matlagningen och en tjej kan skrubba verandan. Det är egentligen ett mycket enkelt koncept men samtidigt en monumental möjlighet eftersom dessa barn kommer att växa upp och bli morgondagens ledare. Det är viktigt att de bär med sig dessa tankar ut i arbetslivet och i andra delar av samhället för att främja jämställdhet mellan könen.

Efter att själv ha vuxit upp i en tid då tjejer inte hade samma möjligheter som killar, till exempel när det gäller utbildning, är jag väldigt känslig och medveten när det gäller jämställdhetsfrågor. Min mamma och bror tyckte att jag hade mycket att bidra med till samhället och kämpade väldigt hårt för att jag skulle få en utbildning under en tid då det inte ansågs lämpligt för tjejer att gå i skolan. Som ett resultat av det känner jag verkligen att det är min plikt som SOS-mamma att införa liknande värderingar hos alla mina barn, oavsett kön. Jag försäkrar mig om att varje barn är uppväxt med kärlek, säkerhet, tillit och respekt. Genom att respektera och värdera deras individualitet och vilka de verkligen är, tror jag det bygger upp självförtroende och självständighet.

Jämställdhet skapar ett bättre samhälle genom att alla känner sig lika värda och uppskattade vilket i sin tur kan hjälpa till att minska förekomsten av sociala orättvisor. Kvinnor, precis som män, ger mervärde till ett samhälle och misslyckas man med att bemyndiga kvinnor leder det till sämre förutsättningar för samhällspolitiken och ekonomiskt kapital för samhället.

Slutligen, i linje med nummer fem av de globala målen, tycker jag att vikten av jämställdhet blir extra tydlig om man ser till de stora bidrag som kvinnor har gjort i världen. Låt oss säga att jag och de många andra SOS-mödrarna i Afrika inte fick utbildning under vår tid eftersom man såg ner på flickor som gick till skolan istället för att gifta sig, vem skulle då ha uppfostrat och tröstat dessa fantastiska barn som vi nu håller kära? Jag skriver under på ordspråket: "You empower a woman, you empower a nation"

Hjälp oss att fortsätta jobba med jämställdhet. Bli fadder nu.

Läs mer