Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer
Nyhet

Moçambique: ”Situationen är värre än vi först trodde”

Foto: Cornel van Heerden

Två veckor efter att cyklonen Idai drog in över sydöstra Afrika pågår fortfarande ett intensivt räddningsarbete. 598 människor har bekräftats döda och över 140 000 människor är i akut behov av hjälp. Två SOS-medarbetare på plats berättar om läget just nu.    

Aìlton Muchave, SOS Barnbyar Moçambiques nationella programchef, var en av de första medarbetarna på plats i den värst drabbade regionen kring staden Beira.

– Situationen är mycket värre än vi först trodde. Vi behöver inte bara bistå med akut hjälp, utan nu krävs också en tydlig strategi för att bygga upp det som förstörts. De flesta invånarna har genomgått ett stort trauma. Det kommer att kräva att vi samverkar – nödhjälpsorganisationer och myndigheter på både lokal och nationell nivå – för att kunna bygga upp ett fungerande samhälle igen.

Foto: Cornel van Heerden

Översvämningen ökar smittorisken

Infrastrukturen har tagit stor skada av cyklonen och översvämningen, de första dagarna var Beira helt isolerad på grund av den höga vattennivån. I de stora, stagnerade vattenmassorna frodas bakterier och myggor, vilket ger ökad risk malaria, denguefeber, kolera och andra vattenburna sjukdomar. Det saknas toaletter, fungerande dräneringssystemen och vattenrenare, vilket ökar risken för smitta och sjukdomar. FN har bekräftat över 1 000 fall av kolera i området. Teresa Ngigi som arbetar vid SOS Barnbyars globala nödhjälpsprogram är oroad över utvecklingen.

– Situationen är riktigt illa. Det finns inte tillräcklig kapacitet att möta de behov som just nu råder. Endast ett av sjukhusen i Beira är öppet. Människor lider för att det saknas medicin mot malaria, kolera och andra sjukdomar. Det kommer dröja innan sjukvården fungerar som den ska igen.

Familjerna drabbas hårdast 

Barnen i barnbyarna har klarat sig oskadda. Men av familjerna i SOS Barnbyars familjestärkande programmen har samtliga drabbats – över 80 procent har fått sina hus förstörda. Det rör sig om nästan 600 barn. Teresa Ngigi berättar att flera av dem nu har tillfälliga boenden i läger och skolbyggnader.

– Vi besökte en av skolorna där det just nu bor 250 personer tillsammans. Det är trångt, varmt och människorna är skakade av situationen. Vi måste skapa en strategi för hur vi stödjer de här familjerna. De behöver hjälp att bygga upp sina hus så att de kan flytta hem igen.

Foto: Cornel van Heerden

Nödhjälpsarbetet på plats 

Enligt Teresa Ngigi är det viktigt att vara ärliga mot familjerna kring situationen.

– Vi måste arbeta varsamt och vara öppna med vad vi kan, och inte kan göra för familjerna. Vi behöver ta fram en ordentlig plan och veta exakt vad vi ska göra. Människor är väldigt känsliga just nu.

Arbetet handlar nu om att skydda barn som har förlorat omsorg eller separerats från sina föräldrar, att ge psykosocialt stöd och förebygga att familjer splittras.

Det här gör SOS Barnbyar:

• Ser till så att barn och familjer är i trygghet och får mat, skydd och sjukvård.

• Ger skydd och aktiviteter för barn genom så kallade barnvänliga platser.

• Återförening av barn som kommit bort från sina familjer.

• Planerar långsiktig omsorg i SOS-familjer för barn som är ensamma.