Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer
Nyhet

Erik Penser Bank stöttar SOS Barnbyars arbete för unga i samhällsvård

Verksamheten i Hammarkullen.

Erik Penser Bank har nyligen lanserat Penser Sustainable Impact, den mest hållbara globala aktiefonden i Sverige och den enda med en direkt koppling till sociala investeringar. Fonden kombinerar avancerad hållbarhetsanalys med en kvantitativ investeringsmetodik.

En del av överavkastningen kommer att finansiera SOS Barnbyars nationella program för unga i samhällsvård.

– Samarbetet mellan SOS Barnbyar och Erik Penser Bank är ett arbete för en hållbar framtid. Tack vare deras stöd kan vi finansiellt säkra vårt arbete för en av de mest utsatta och osynliga grupper av unga; unga på väg att lämna samhällsvård, säger Anna Ernestam, generalsekreterare SOS Barnbyar.

– Vi vill att våra investerares bidrag ska göra största möjliga skillnad. SOS Barnbyars eftervårdsprogram för unga vuxna är dessutom ett svenskt, tydligt avgränsat projekt med mätbara effekter. Vi tycker också att det är en kvalitetsstämpel att Europeiska Socialfonden stöder projektet. Säger Jonas Thulin, Chef kapitalförvaltningen Erik Penser Bank.

SOS Barnbyars metodik, tillsammans med investeringar från Penser Sustainable Impact Fund och Europeiska Socialfonden (ESF) syftar till att skapa förutsättningar för en hållbar framtid för målgruppen. En procent av fondens tillgångar kommer inledningsvis att investeras i detta projekt.

– Många av de här unga saknar nätverk och verktyg för att bli självförsörjande vuxna. Vårt mål är att de ska få individuellt stöd, för att kunna skapa sig en plattform för ett bidragande, självständigt vuxenliv, fortsätter Anna Ernestam.

Hållbarhetsanalysen som används för att sålla fram möjliga investeringar är omfattande och djuplodande och grundar sig på EU:s kommande hållbarhetslagstiftning.

Frågor om SOS Barnbyar och stödprojektet besvaras av:
Sara Wäsström, Strategic Partnership Manager, SOS Barnbyar
0739 27 15 25

Frågor om Penser Sustainable Impact besvaras av:
Jonas Thulin, Head of Asset Management, Erik Penser Bank,
08 463 80 00
0720-79 65 17