Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

Årsberättelsen 2021

Läs om året som gått – ta del av våra siffror, vårt resultat och effekten av vårt arbete.


  • Verksamhetsberättelse

  • Hållbarhetsrapport

  • Årsredovisning


Vill du skriva ut årsberättelsen? Klicka här.

Jag vill läsa årsberättelsen

”Vi ska inte bromsa i en uppförsbacke”

En tuff start som ändå lett fram till något bra. Så sammanfattar ordförande Michael Wandy Karlsson och generalsekreterare Anna Ernestam år 2021.

När året inleddes härjade en pandemi som värst, vilket hade till följd att hela samhällen stängdes ner. Pandemin har påverkat vår verksamhet, där vi ser ökade behov, men också i sättet vi arbetar digitalt och i dialogen med våra partners och givare. Samtidigt blev det också tydligt att vi behövde ta kraftfullare tag för att garantera barns säkerhet, i alla led.

Under året har vi därför intensifierat arbetet med att stärka barns rättigheter, säkra skydd av barn och att kvalitetssäkra våra program. Inom federationen har vi röstat igenom ett nytt ledarskap och förtydligat vår gemensamma strategi för att betona att barns bästa alltid kommer i första rummet. Det intensiva arbetet under första delen av året har lett till en tätare dialog med våra partnerorganisationer inom SOS Barnbyar internationellt och inom de nordiska länderna. En förändring som är positiv och som gör att vi ser med stor tillförsikt framåt.

I Sverige har vi tagit fram en ny programstrategi för våra internationella insatser som förtydligar att barnens behov, rättigheter och delaktighet styr allt vi gör. Strategin har tydliga effektmål och dessutom har vi valt ut tre tematiska områden vi kommer att fokusera extra på de närmaste åren:


  • Ungas anställningsbarhet och entreprenörskap

  • Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

  • Mental hälsa och psykosocialt stöd (MHPSS).Tack vare effektiva vaccin kunde vi mot sommaren och hösten notera att pandemin började klinga av. Åtminstone tillfälligt. En lättnad för många av våra verksamheter, inte minst för att samhällen kunnat öppnats – och skolgångar återupptas. För vår del eftersom medarbetarna kunnat komma tillbaka till kontoret och vi kunde träffa varandra igen. Men vad vi lärt oss, vilket varit tydligt under senare delen av hösten, är att så länge viruset finns kvar i världen behöver vi fortsätta att visa omtanke och vara beredda på nya utbrott och restriktioner.

Pandemin bidrog till att vi tog stora kliv framåt vad gäller digitalisering, nya arbetssätt och att fortsätta att bedriva verksamhet på andra sätt. Det behöver vi fortsätta med; vi ska och kan inte bromsa i en uppförsbacke. Nu måste vi även ta den digitala insamlingen till nästa nivå genom att investera vidare och våga tänka nytt. En ny och viktig satsning under året riktar sig till unga som har samhället som förälder. För att påverka lagar och andra stödsystem för denna målgrupp anordnade vi ett seminarium där vi diskuterade ansvarsfrågan med beslutsfattare och andra berörda aktörer. Vi har också tagit fram en förstudie om unga mammor i samhällsvård för att få kunskap hur stödet till denna målgrupp kan bli bättre. För oavsett vem man är, eller var man kommer ifrån, måste man få chans att bli sitt starkaste jag.

Tack alla ni som gjort det här arbetet möjligt detta viktiga år. Svåra tider leder till utveckling, och för oss har det inneburit viktiga lärdomar som kommer påverka oss när vi tar oss an kommande utmaningar.

Anna Ernestam
Generalsekreterare

Michael Wandy Karlsson
Ordförande

Ordförande och generalsekreterare om 2021

Tack till alla som var med oss 2021!

Härifrån kom bidragen

Det är våra fantastiska givare och partners som gör arbetet möjligt!

Så här många nådde vi globalt

68 000 barn fick ett tryggt hem i en barnby eller någon av våra andra alternativa omsorgsformer.

455 400 individer fick stöd genom våra familjestärkande program.

203 000 barn och unga tog del av våra utbildningsinsatser.

Här finns vi

Vi når barn i 137 länder och territorier runt om i världen. SOS Barnbyar i Sverige har ett extra nära samarbete med ett tjugotal av dessa, där verksamhet bedrivs tack vare svenska givare. Dessutom möjliggör våra fadderskapsprogram verksamhet i ytterligare länder.