Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

Tillsammans skapar vi förändring

Kvinnor borde få äga sina egna liv. Håller du med?

Vi ser flickor som får barn – vilket kan innebära komplikationer som riskerar deras liv. Vi ser flickor som inte går i skolan – och istället arbetar i hemmet. Vi ser våld mot kvinnor – som inte bara påverkar kvinnan själv utan även hennes barn. Vi ser flickor som är utsatta för våld och utnyttjande – som skadar dem resten av livet. Vi ser att männens anställningsmöjligheter är fler än kvinnornas. Den här ojämställdheten gör det svårare för kvinnor att få kontroll över hemmets resurser och deltagande i beslutsfattande i alla nivåer – fastän vi vet att ökat inflytande från kvinnor bidrar till ett ökat näringsintag, högre överlevnadsfrekvens och bättre läskunnighet hos barn.

Som en organisation som arbetar för barns rättigheter, med särskilt fokus på skydd av barn, omsorg och utveckling ser vi stora utmaningar vad gäller brist på jämställdhet för flickor och kvinnor i de samhällen vi verkar i.

Vi ser allt det här och vill att vi tillsammans skapar förändring. Vill du? Ge en gåva ovan eller swisha 100 kr till 900 22 96. Tack för att du gör skillnad!


När du ger en gåva till oss:

• Stöttar du kvinnor så att de själva kan äga sina liv och sin framtid.
• Utmanar du negativa stereotypa könsroller och bidrar till jämställdhet.
• Stödjer du vårt arbete för att förebygga all form av våld mot kvinnor och barn.
• Ger du barn och vuxna i våra program utbildning i sexualkunskap och mödravård
• Stärker du ensamstående mammor till att bli självständiga, självförsörjande individer.
• Stödjer du vårt arbete för att pojkar och flickor ska ha samma rätt till utbildning, på alla nivåer.

Läs mer om flickors och kvinnors situation

Flickor på flykt är extra utsatta

Vid 14 års ålder blev Hanna mamma. Hon födde sin son under den livsfarliga båtfärden över Medelhavet. En båtfärd där tusentals människor har dött på vägen. För de som lyckas att ta sig till Europa väntar en fängelseliknande tillvaro i ett överfullt flyktingläger. En tillvaro i limbo, kantad av misär, våld och övergrepp. Som ensamkommande flicka är Hanna särskilt utsatt. Därför behöver hon och flickor i hennes situation extra stöd. I SOS Barnbyars flickboenden får ensamkommande flickor, precis som Hanna, den trygghet som varje människa har rätt till.

Vi behöver arbeta hårt för att skapa trygghet för kvinnor och barn – och vi måste hjälpas åt. Gå med i kampen för barnen du med!

En kamp mot livmoderhalscancer

Varannan minut dör en kvinna av livmoderhalscancer. SOS Barnbyar och the Female Cancer Foundation driver ett projekt i Nairobi, Kenya där vi tillsammans kämpar mot livmoderhalscancer och för att barn inte ska förlora sin mamma.

Livmoderhalscancer är ett stort problem i utvecklingsländer. En av två kvinnor som har livmoderhalscancer dör. Mamman är kärnan i många länder och om hon går bort faller familjen ofta isär. Genom screening och eventuell behandling vill vi rädda fler mammor från livmoderhalscancer och barn från att växa upp ensamma.

Läs mer om vårt projekt mot livmoderhalscancer