Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

Vi tar det barnsliga på allvar för att kasta ljus på barnens behov. Därför har vi tagit fram Barnsliga Rättigheter som ska påminna vuxenvärlden om att barn har rätt till en trygg barndom – för bara då kan det barnsliga ta plats.


Vi står upp för Barnsliga Rättigheter

Med Barnsliga Rättigheter menar vi till exempel rätten att få gräsfläckar på knäna, rätten att skratta så att man får ont i magen och rätten att få springa snabbt och fritt. Rätten att slippa ta vuxenansvar och bara få vara barn – alltså det hela vårt arbete går ut på.

Det kan vara att vi stöttar familjer i utsatthet så att föräldrarna orkar skapa en varm och kärleksfull miljö, där barnen har en chans att växa och utvecklas. Eller att barn som står helt ensamma får komma till en familj där det finns en förälder, syskon och en trygg plats. Helt enkelt ger vi plats för det där magiska som betyder så mycket i barns liv men som bara uppstår där barn tillåts vara barn.

Jag vill ge Barnsliga Rättigheter till fler barn

Alla rättigheter samlade i en bok – kommer inom kort!

En viktig stund med ett barn eller en fin present till någon du tycker om. Med boken 101 Barnsliga Rättigheter får barn (och vuxna) lära sig om vikten av att bara få vara barn. Med hjälp av fina illustrationer och texter på barnens nivå, kan ni tillsammans lära er om de barnsliga rättigheterna, som är grundade i FN:s barnkonvention.

Stöd oss och bidra till...

Frågor & svar

Vad betyder Barnsliga Rättigheter?

Barnsliga Rättigheter är allt magiskt som kan hända när barns behov och rättigheter uppfylls, precis det barnkonventionen syftar till.

Först i en trygg kontext finns det plats för det barnsliga; att få springa snabbt och fritt eller skratta tills man får ont i magen. Vi vill att barn ska få vara just barn – och inte behöva ta vuxenansvar. Därför kan något så enkelt som att få slå en kullerbytta i gräset symbolisera en trygg uppväxt.

Vad går pengarna till om jag ger en gåva?

Ditt bidrag går till att se till att fler barn får växa upp i trygghet i en familj.

Det kan användas i våra familjestärkande program där vi förebygger att familjer splittras på grund av till exempel fattigdom och sjukdom. Målet är att hålla ihop familjer så att barn inte förlorar sina föräldrars omsorg. Exempel på insatser är psykosocialt stöd, utbildning, yrkesutbildning för föräldrar eller mikrolån för att starta upp en verksamhet som familjen kan försörja sig på.

Det familjestärkande arbetet syftar till att ge familjen bättre förutsättningar att ta hand om och försörja sina barn. Stödet skräddarsys utifrån varje familjs unika situation, och tas fram i samarbete med familjen. Om det skulle vara så att barnen saknar familj eller inte har möjlighet att bo med dem ordnar vi så att de får komma till en ny familj där det finns en förälder, syskon, möjlighet att gå i skolan och en trygg plats att komma hem till.

Är du intresserad av att läsa mer om vår ekonomi och effekten av din gåva? Det kan du göra i vår senaste årsredovisning och effektrapport. De hittar du här.

På vilket sätt är Barnsliga Rättigheter grundade i barnkonventionen?

Barnkonventionen är en grundläggande utgångspunkt för allt vårt arbete och utgör därmed en bas som vår verksamhet vilar på. När vi bedriver våra program beaktar vi alltid barnperspektivet (att vuxna säkrar barnets bästa), barnets perspektiv (att barnets eget perspektiv är med) och barnrättsperspektivet (att barnets rättigheter uppfylls). Alla de 101 Barnsliga Rättigheterna har koppling till någon av barnkonventionens 54 artiklar.

Till exempel…
… rätten att känna sig värdefull – barns rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad (artikel 12)
… rätten att ha en trygg plats att kalla hem – barn ska skyddas mot alla former av fysiskt och psykiskt våld (artikel 19)
… rätten att bli tröstad med en kram från någon man tycker om – barns rätt till social trygghet (artikel 26)
… rätten att klara hela alfabetet – barns rätt till utbildning (artikel 28)
… rätten att få springa snabbt och fritt – barns rätt till lek, vila och fritid (artikel 31)

Och det här är bara några exempel. I grund och botten handlar det alltså om att låta barn vara barn. Först då har de tillgång till det barnsliga, som blir som små kvitton på att rättigheterna i barnkonventionen uppfylls.