Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

Familjen är grunden till barns trygghet. Bli Familjefadder!

Vi stärker familjer

Vi vet att familjen är en viktig grund för att barn ska känna sig trygga. Därför arbetar vi förebyggande för att stärka utsatta familjer och ge dem förutsättningar att själva ta sig ur sin svåra situation och bli självförsörjande.

Vårt arbete gör att familjer får det bättre. Vi ger föräldrar möjlighet att själva ta hand om sina barn så att fler barn får bo kvar hemma, vara friska, äta sig mätta och gå i skolan.

Bli Familjefadder

Ett av tio barn i världen riskerar att få växa upp utan föräldrar och en familjs omsorg. Många av dessa barn är redan ensamma och riskerar att utsättas för våld och övergrepp. Detta arbetar vi hårt för att ändra på.

Du kan hjälpa oss att ge fler barn en trygg uppväxt. Som Familjefadder stöttar du vårt arbete för utsatta familjer över hela världen. Vi ser till att dina pengar används där de behövs bäst och att de skräddarsys efter varje familjs behov.

Till exempel så bidrar du till att barnen får gå i skolan och att föräldrarna kan arbeta och försörja familjen. Det kan vara skolavgifter, yrkesutbildningar, hjälp att starta eget, tillgång till rätt mediciner och sjukvård samt annat som hjälper till att få en fungerande och välmående familj.

Familjen är grunden till barns trygghet.
Var med och ge fler barn en trygg uppväxt!

BLI FAMILJEFADDER

Så här funkar det

* Du väljer själv hur mycket du vill ge varje månad när du registrerar dig.
* Du registrerar dig enkelt med Bank-ID.
* Du får en rapport via SMS varje månad där vi berättar om familjer som har fått hjälp.
* Du kan avsluta ditt givande när du vill.

Vi sätter familjen i fokus för barnens skull

Familjen är viktig och kanske mest avgörande för att barn ska kunna känna sig trygga och må bra. Vårt mål är att alla barn ska växa upp till trygga vuxna, vilket kräver en trygg barndom. För att nå dit arbetar vi förebyggande och långsiktigt med utsatta familjer som riskerar att splittras.

Genom att göra tidiga insatser ger vi föräldrarna bättre förutsättningar att själva ta hand om och försörja sina barn. Stödet anpassas efter varje familjs unika situation och tas fram i samarbete med familjen. Ofta är det väldigt lite som krävs för att göra stor skillnad. Målet är att familjen på sikt ska stå på egna ben.

Våra familjestärkande program ger resultat. Färre familjer splittras och fler barn bor kvar hemma. Barn har rätt att växa upp i en familj!

Fattigdom är den vanligaste orsaken till att familjer splittras. Därför fokuserar vi på att få familjer att bli självförsörjande. Det kan röra sig om yrkesutbildningar och hjälp till att starta egen verksamhet. Andra viktiga stöd kan vara skolmaterial och skolavgifter, tillgång till rätt mediciner och sjukvård, utbildningar och kurser om barns rättigheter och behov samt föräldragrupper och rådgivande samtal.

Barn och vuxna som har varit med om trauman kan erbjudas psykologiskt stöd och hjälp av våra socialarbetare. Familjen får verktyg som behövs för att bearbeta svåra situationer och ge hoppet tillbaka.

BLI FAMILJEFADDER

Familjestärkande insatser

Vi gör skillnad

Dela och visa att du älskar familjen! #ÄlskaFamiljen