Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

Sociala investeringar med bevisad effekt

Vi hjälper er att öka takten i ert hållbarhetsarbete

Tillsammans med oss kan ni bidra till att nå de Globala målen till år 2030. Om ni samarbetar med oss rapporterar vi om hur er investering bidrar till att uppnå målen. Då får ni veta hur era investeringar gör nytta, ger resultat och effekt.
Läs mer om de globala målen och vilka mål vi tillsammans kan bidra till.

PS. Vi har tagit fram 101 Barnsliga Rättigheter som påminner vuxenvärlden om att barn har rätt till en trygg barndom. Som företag kan ni vara med och stå upp för de Barnsliga Rättigheterna – en social investering med bevisad effekt.

Samarbeten med företag och filantroper

Som företag eller filantrop kan ni välja att samarbeta med oss på olika nivåer. Oavsett om ni vill göra en liten eller större satsning kan ni vara säkra på att investeringen ger effekt (läs mer om vilken effekt vi har på hela samhällen). Vi rådger er i kommunikativa insatser kring samarbetet, kampanjsamarbeten och medarbetarengagemang. För större investeringar kan ni välja geografisk region och program som passar er verksamhet. Vi skräddarsyr också samarbeten, alltid utifrån vår verksamhets behov. Det kan till exempel röra sig om speciella insatser inom utbildning, hälsa, nutrition, anställningsbarhet med flera exempel. Ensamma kan vi göra skillnad. Tillsammans kan vi förändra världen. Väljer ni att vara med?

Typer av samarbeten:

Huvudpartner
Partner
Fadder
Vän
Filantroper och privata givare

Att lösa samhällsutmaningar lönar sig

Social return on investment (SROI) är en uppskattning av hur stor ekonomisk avkastning samhället får tillbaka genom att investeringar görs i att lösa samhällsutmaningar. Vi har i samarbete med Boston Consulting Group gjort flera mätningar i olika länder. I genomsnitt uppskattas SROI:n på våra program till 5:1, dvs att samhället får tillbaka fem euro per investerad euro som man investerar i våra program.

Den senaste SROI:n som gjordes på SOS Barnbyars arbete 2019 baserar sig på resultaten från en social impactmätning i tolv länder från fyra olika kontinenter.* Uppskattningen är konservativt räknad och man har tagit hänsyn till flera faktorer.

I de familjestärkande programmen samverkar olika partners och instanser i ett visst samhälle, vilket stärker både invånare och samhällsfunktioner. Det kan göras tillfälligt eller på längre sikt. Där uppskattar man en SROI på 22:1. I barnbyarna är lösningen mer heltäckande och förmedlas över många års tid, vilket kräver en längre resursinvestering. Där görs en uppskattning av en SROI på 1,5:1.


* Benin, Bolivia, Bosnine-Hercegovina, Elfenbenskusten, Swaziland, Etiopien, Italien, Nepal, Palestina, Peru, Togo och Tanzania.

Läs mer

Årets Employer Branding-företag: medarbetarna bidrar till att rädda liv

Läs mer här

"Never let a good crisis go to waste" Synliggör ert hållbarhetsarbete efter coronakrisen.

Läs tipsen här

Astrid Lindgren Company: ”Genom vårt engagemang i SOS Barnbyar arbetar vi fortfarande i Astrid Lindgrens anda”

Läs intervjun här

Kontakta oss

Caroline Kallenberg
Strategic Partnership Manager
+46 707 746 644
Mejla Caroline

Kristoffer Wihed
Strategic Partnership Manager
+46 73 674 06 71
Mejla Kristoffer

Rami Siman
Strategic Partnership Manager
+46 73 947 98 81
Mejla Rami

Sara Wäsström
Strategic Partnership Manager
+46 73 927 15 25
Mejla Sara

Mirka Kontinen
Koordinator
+46 73 345 65 84
Mejla Mirka

Pauline Setterwall
Projektledare Kommunikation
+46 736 316 191
Mejla Pauline