Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

Våra vanligaste frågor kring fadderskap

Vad händer efter att jag anmält mig som fadder?

När du har anmält dig som fadder får du ett välkomstpaket per post efter ungefär en vecka. Där finns all information du behöver om ditt fadderskap samt en autogiroanmälan som du kan använda om du inte redan registrerat ditt autogiro via BankID i samband med anmälan.

Om du väljer att bli fadder och följa en specifik barnby eller ett specifikt barn kommer du att få information direkt från barnbyn två gånger per år; under sommaren och runt jul. Varje år får du också vår tidning SOS Barn.

Hur länge varar mitt fadderskap?

Du väljer själv hur länge du vill vara fadder och kan när som helst avsluta ditt fadderskap genom att ta kontakt med oss. Fadderskapet har ingen bindningstid.

När du följer ett barns liv i en barnby får du information om det barnet fram till dess att barnet flyttar ifrån barnbyn. Barnen bor vanligtvis i barnbyn fram till dess att de blir vuxna och flyttar hemifrån. Det är väldigt olika hur länge ungdomarna bor kvar i barnbyn, precis som det är när man har tonåringar eller unga vuxna hemma. Om det är för barnets bästa kan de även återförenas med sin biologiska familj och lämna barnbyn tidigare. När ditt fadderbarn flyttar informerar vi dig skriftligen, samtidigt som du får möjlighet att följa ett annat barn eller en hel barnby.

Hur betalar jag mitt fadderbidrag?

Ditt bidrag betalar du via autogiro. På så sätt hjälper du oss att hålla nere våra administrativa kostnader samtidigt som du värnar om miljön. Du kan anmäla dig för autogiro direkt när du blir fadder via vår hemsida, eller så får du en blankett för autogiroanmälan tillsammans med ditt välkomstbrev.

Är du redan fadder och vill anmäla autogiro kan du gör det här. 

Hur används de pengar jag ger som fadder?

Tillsammans med dig ser vi till att familjer får hålla ihop genom att stärka föräldrar för att förhindra att de tvingas ge upp sina barn. Om det värsta redan har hänt ser vi till att barn får växa upp i trygghet i en av våra barnbyar.

Fadderbidrag som inte går till en specifik barnby används där behovet är som störst just nu och hjälper oss i vårt internationella arbete för en framtid där alla barn får växa upp i trygghet.

Om du valt att följa ett barn eller en barnby går merparten av fadderbidraget till barnbyn. Där används det bland annat till utgifter för kläder, skolgång, familjestärkande program och sjukvård samt som lön till barnbyföräldrar, läkare och psykologer. En del av fadderbidraget används även där det bäst behövs i SOS Barnbyars övriga internationella verksamhet. Det kan exempelvis handla om att täcka kostnader i andra barnbyar. Denna fördelning säkerställer finansieringen av hela vår verksamhet.

Hur vet jag att pengarna kommer fram?

SOS Barnbyar har ett 90-konto vilket innebär att vi är kontrollerade och godkända av Svensk Insamlingskontroll. De har bestämt att maxgränsen för administrations- och insamlingskostnader för insamlingsorganisationer får ligga på högst 25 procent av de insamlade medlen. Vi granskas även årligen av oberoende revisorer som bland annat har till uppgift att kontrollera att vi följer god redovisningssed samt att vi har väl fungerande interna rutiner.

Under 2021 kunde 76,1 procent av insamlade medel användas till organisationens långsiktiga arbete runt om i världen. Insamlings- och administrationskostnaderna låg på 16,4 procent. Om du vill läsa mer om vår ekonomi så kan du läsa den senaste årsredovisningen. Den hittar du här.

Vilken information får fadderbarnen om sina faddrar?

Barnen i barnbyarna känner till att de har faddrar och vad det innebär, men det är först när en fadder själv väljer att kontakta sitt fadderbarn som barnet får veta vem faddern är. Fadderbarnen får heller ingen information från oss om en fadder väljer att avsluta sitt fadderskap.

Kan fadderbarnen ha flera faddrar?

Barnen har ofta fler än en fadder för att täcka kostnader i och kring barnbyn. På så sätt ges alla barn samma förutsättningar.

Kan jag skriva brev till barnet eller barnbyn jag följer?

Det går bra att skriva brev till barnet eller barnbyn du följer. Adressen till barnbyn får du i samband med ditt välkomstpaket. Brevet går till landets nationella kontor där det översätts vid behov innan det skickas vidare till barnbyn. Skriv därför namnet på barnet och barnets unika nummer inne i brevet och inte på kuvertet. Detta är även av hänsyn till barnets integritet. När du skriver ett brev är det bra att tänka på att barnen lever i en annan kultur, med andra sociala värderingar och traditioner och en annan levnadsstandard. Barnen har inga krav på sig att besvara brev – det är alltid upp till varje enskilt barns intresse och förmåga.

Kan jag skicka en present till barnet jag följer?

Många faddrar vill skicka presenter till barnen. Det är naturligtvis uppskattat. Om du gör det, tänk då på att försändelsen ska klassas som brev/skrymmande brev enligt postens bestämmelser. Vi avråder från att skicka paket, då barnbyn kan tvingas betala en tullavgift för att lösa ut paketet från postkontoret. Postsystemet i många länder är heller inte så välorganiserat och vi har inga möjligheter att eftersöka paket som försvinner på vägen.

Välj gärna presenter av mindre värde som kan glädja flera för att undvika avundsjuka och konflikter mellan barnen.

Får jag som fadder besöka barnbyn? Hur går jag till väga?

Som fadder har du möjlighet att besöka den barnby där du är fadder. Ta kontakt med givarservice, på 08-545 832 04 eller givarservice@sos-barnbyar.se, i god tid – minst fyra veckor innan besöket. Vi hjälper dig med de kontaktuppgifter du behöver. Du får sedan själv planera besöket tillsammans med SOS Barnbyars nationella kontor i landet och hitta en dag som passar för besök. Under besöket står du som fadder för alla extra kostnader som transport, måltider och eventuellt även tolk. Du bokar själv flyg, hotell och liknande. Det är inte möjligt att bo i barnbyn.

Vad händer när mitt fadderbarn börjar bli vuxen?

Alla ungdomar i våra program har en individuell utvecklingsplan, som tas fram tillsammans med ungdomen. De funderar mycket på utbildning och vad de vill göra när de till slut ska stå på egna ben. Några faktorer som vägs in är ungdomens intressen och behoven på arbetsmarknaden. Vissa går en akademisk utbildning på universitet eller en yrkesutbildning, och andra startar en egen verksamhet. Vi har också program som utvecklar ungdomars anställbarhet.

Det är väldigt olika hur länge ungdomarna bor kvar i byn, precis som det är när man har tonåringar eller unga vuxna hemma. Vi arbetar med att stegvis slussa ut ungdomen till ett självständigt liv, och ibland hjälper vi även till när de behöver hyra sin första lägenhet. Något som är otroligt viktigt är att de alltid har möjlighet att komma tillbaka. Man kan få hemlängtan eller misslyckas. Och det är ok. Familjen i barnbyn kommer alltid att finnas där för dem.

För dig som redan är fadder

Får jag dela bild eller namn på barnen?

Barnen har rätt till privatliv och integritet. Därför ber vi dig att inte publicera barnens bild och namn i sociala medier eller liknande. Det är också därför vi delar ett unikt nummer istället för barnens efternamn.

Längre väntetider och tillfälliga förändringar på grund av corona

Under rådande omständigheter kan det ta längre tid att komma i kontakt med oss och få svar på sina frågor. Hanteringen av gåvokort, minnesblad, välkomstpaket och annan postal information kommer även det att ta något längre tid. Personalen på våra kontor utomlands står också inför administrativa utmaningar, vilket t ex innebär att brev kan bli försenade, och att det kan ta längre tid att få svar på eventuella frågor. I vissa områden påverkas nu även postgången vilket ytterligare bidrar till försenad korrespondens.

Vi ber om din förståelse för detta och samtidigt vill vi be dig att tillsvidare inte skicka brev eller paket till barnbyarna. Det är tyvärr inte heller möjligt att besöka vår verksamhet under den här perioden.

Jag vill ändra mina kontaktuppgifter

Meddela oss om adressändring när du vet att du ska flytta eller om du har ändrat din kontaktuppgifter. Då säkrar du att din post eller annan kommunikation kommer fram – du gör det på följande sida Adressändring

Jag vill ändra kontot för mitt fadderbidrag

Om du redan är månadsgivare hos oss och vill ändra dina kontouppgifter för autogiro kan du anmäla det på denna sida Nytt kontonummer

Jag vill höja mitt fadderbidrag

Höjning av månadsbidraget – för dig som redan är fadder. Du kan höja ditt bidrag själv, genom att använda formuläret på denna sida Höja månadsbidrag

Hur sätter jag in mitt fadderbidrag från ett utländskt konto?

Om du vill sätta in bidraget till ditt fadderskap från ett utländskt konto gör du det till vårt plusgiro, du behöver även använda dig av ett OCR, IBAN, BIC och SWIFT nummer. Saknar du OCR numret till ditt fadderskap, kontakta vår givarservice så hjälper de dig vidare. Insättningen görs i SEK.

Insättning från utlandet till konto 900203-1 :
(Används endast om OCR-nr finns)

  • Account holder: SOS BARNBYAR SVERIGE
  • BANK: Nordea Bank AB
  • IBAN: SE77 9500 0099 6034 0900 2031
  • SWIFT/BIC NDEASESS

Jag funderar på att avsluta mitt fadderskap...

Fadderskapet är frivilligt och det finns ingen bindningstid. Du avgör själv hur länge du vill eller har möjlighet att vara fadder.

Många gånger kan vi erbjuda andra alternativ än att avsluta fadderskapet. Exempelvis kan du som fadder göra ett uppehåll under en begränsad tid. Det finns även möjligheter till att minska månadsbeloppet. Kontakta oss gärna, så hjälper vi dig och berättar om vilka alternativ som finns!

Om du har några frågor eller vill avsluta ditt fadderskap kan du kontakta Givarservice via mejl till givarservice@sos-barnbyar.se eller på telefonnummer 08 545 832 04.

Övriga frågor

Hur agerar ni i coronakrisen?

Den alarmerande spridningen av COVID-19 viruset har lett till att vi har vidtagit de åtgärder som krävs för att säkra hälsan och säkerheten för de närmare 70 000 barn och unga personer som ingår i våra barnbyar och ungdomsprogram, samt våra 39 000 anställda världen över.

Vi finns på plats i 136 länder och vi erbjuder global och regional vägledning kring viruset till våra medlemsorganisationer baserat på råd och riktlinjer från Världshälsoorganisationen. Lokal personal följer rekommendationerna från sina nationella hälsomyndigheter för att fastställa de åtgärder som krävs för att skydda barn och personal på plats.

Som en extra försiktighetsåtgärd, stannar barn och personal inom högriskområden kvar i barnbyarna, och besök utifrån verksamheterna är mycket begränsade. I alla länder har personal uppmanats att utveckla och verkställa beredskapsplaner för sina program och anläggningar.

I våra familjestärkande program utgår vi från nationella riktlinjer och försöker i möjligaste mån upprätthålla en normal verksamhet, men samtidigt minimera smittspridningen.

Vi arbetar hårt för att prioritera och stödja de länder och program som just nu drabbas hårdast för att skydda och stödja barn och familjer på bästa sätt.

Coronaviruset ökar utsattheten

Coronaviruset ökar utsattheten i stora delar av världen och i de länder där tillgången till sjukvård redan är begränsad blir det extra tufft och många av de länder där vi är verksamma kommer också drabbas hårt av en osäker världsekonomi. Särskilt riskfyllt är det för de barn som bor i familjer eller samhällen som är dåligt utrustade för att förhindra spridningen av infektioner. Många barn bor med sina far- och morföräldrar och riskerar att växa upp ensamma efter virusets framfart. Under kriser och katastrofer drabbas barnen hårdast. Vi finns där och jobbar för att familjer ska kunna hålla ihop.

Längre väntetider och tillfälliga förändringar

Under rådande omständigheter kan det ta längre tid att komma i kontakt med oss och få svar på sina frågor. Hanteringen av gåvokort, minnesblad, välkomstpaket och annan postal information kommer även det att ta något längre tid. Personalen på våra kontor utomlands står också inför administrativa utmaningar, vilket t ex innebär att brev kan bli försenade, och att det kan ta längre tid att få svar på eventuella frågor. I vissa områden påverkas nu även postgången vilket ytterligare bidrar till försenad korrespondens. Vi ber om din förståelse för detta och samtidigt vill vi be dig att tillsvidare inte skicka brev eller paket till barnbyarna. Det är tyvärr inte heller möjligt att besöka vår verksamhet under den här perioden.

Hur sätter jag in en gåva från ett utländskt konto?

Om du vill sätta in en engångsgåva från ett utländskt konto gör du det till vårt plusgiro, du behöver även använda dig av ett IBAN, BIC och SWIFT nummer. Insättningen görs i SEK.

Insättning från utlandet till konto 90 02 29-6:

  • Kontohavare: SOS-BARNBYAR SVERIGE
  • BANK: Nordea Bank AB
  • IBAN: SE64 9500 0099 6042 0900 2296
  • SWIFT: NDEASESS

Kan jag praktisera på SOS Barnbyar?

Vi tar löpande emot praktikansökningar till SOS Barnbyars kontor i Stockholm. Som praktikant behöver du gå på högskola, universitet, eftergymnasial yrkesutbildning eller vara färdig med dina studier. Vi har dessvärre inte möjlighet att ta emot praktikanter på högstadie-/gymnasienivå.

Praktiken ska vara minst 3 månader och är oavlönad. Uppge i ansökan inom vilket område/på vilken avdelning du vill praktisera på kontoret. Det kan röra sig om områden som marknadsföring, kommunikation, insamling, ekonomi eller program.

Skicka din ansökan till info@sos-barnbyar.se.

Kan jag åka som volontär utomlands?

Inom SOS Barnbyar världen över arbetar över 30 000 personer. All personal i våra barnbyar och i vår programverksamhet är lokalt anställda. Så är det dels för att ge barnen kontinuitet, trygghet och säkerhet. Dels är det ett sätt att skapa arbetstillfällen i de länder där vi är verksamma. Det innebär att vi tyvärr inte förmedlar kontakter för att arbeta som volontär utomlands.