Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

SOS Barnbyar Göteborg

Mot ett självständigt liv

2017 startade SOS Barnbyar upp en nationell verksamhet med bas i Göteborg, sedan dess har ett ungdomsprogram utformats och utvecklats för att ge stöd till en särskilt utsatt målgrupp som definieras ”leaving care” vilket innebär ungdomar som lämnar samhällsvården. År 2020 utökade SOS Barnbyar sin verksamhet i Göteborg med ytterligare ett program, program familjestärkande som riktar sig till familjer som kommer på anknytning till ensamkommande barn.

Programmet har sin utgångspunkt i en kartläggning som gjordes i verksamheten och som visade på tydliga brister hos myndigheterna gällande samordning kring mottagning av familjer som kommer till anknytning till ensamkommande ungdomar. SOS Barnbyar Göteborg utvecklar därför två program, nämligen Program – Unga samt Program – Familjestärkande.

Verksamhetens främsta uppgift är att stötta målgruppen mot ett självständigt liv och egen makt där de har en stark anknytning och inkludering i samhället. Målgruppen är familjer som kommit till Sverige på anknytning till ensamkommande barn samt barn och ungdomar inom Leaving Care.

För att uppnå ett självständigt liv och egenmakt, kapacitetsstärker vi och stöttar individerna mot egen försörjning genom följande: Vi ger dem verktyg som leder till eget och långsiktigt boende. Vi ger dem verktyg som leder till studier, arbete eller entreprenörskap. Vi ger dem stöttning mot en tydlig och begriplig samhällsorientering. Vi skapar en tydlig grund för att de ska få god kännedom om det svenska hälsosystemet samt hälsoinsatserna som samhället erbjuder. Vi syftar också till att hjälpa dem att skaffa sig ett tryggt och stabilt socialt nätverk och ett meningsfullt fritidsliv.

Familjestärkande programmet

Ungdomsprogrammet

Läs mer

Kontakt

Lady France Mulumba
Verksamhetschef Göteborg &
Kontaktperson mot kommunen
+46 708 433 382
Mejla Lady France

Mats Johansson
Ungdomsmentor
& företagskontakt
+46 731 457 319
Mejla Mats

Andreas Johansson
Projektledare familjeåterförening
& kontaktperson myndigheter
+46 731 457 367
Mejla Andreas

Verksamhetstelefon SOS Barnbyar Göteborg
+46 729 732 862