Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

Stöd barn i katastrofer

Kriget i Ukraina leder till enorma konsekvenser – framför allt för barnen

Vi finns där för barnen och har funnits på plats i Ukraina sedan 2003. Vi finns där med akuta krisinsatser och även efter kriget, när barnen ska lära sig att hantera sina trauman, komma ifatt i skolan och trots kriget utvecklas till sitt starkaste jag. I takt med att situationen utvecklas kommer våra humanitära insatser riktas där de behövs som bäst.

Om du vill bidra till vårt arbete med att stötta barn och familjer som drabbas av krig och katastrofer, kan du swisha en gåva till vår katastroffond – 123 320 07 14.

Läs mer om vad vi gör på plats

Så drabbas barnen av coronaviruset

Coronavirusets framfart är påtagligt världen över, och det är lätt att vardagen kantas av en oro och ovisshet inför framtiden. Mitt i allt detta får vi inte glömma de barn och familjer som lever i utsatthet och som drabbas hårdast i krissituationer likt denna - de behöver oss nu mer än någonsin!

I de länder där tillgången till sjukvård redan är begränsad blir det extra tufft och många av de länder där SOS Barnbyar är verksamma kommer också drabbas hårt av en osäker världsekonomi. Särskilt riskfyllt är det för de barn som bor i familjer eller samhällen som är dåligt utrustade för att förhindra spridningen av infektioner.

SOS Barnbyar ser till att följa Världshälsoorganisationens och lokala myndigheters rekommendationer och anpassar de försiktighetsåtgärder som tas på lokal nivå för att skydda barn, ungdomar och de anställda i våra verksamheter.

Vi är givetvis bekymrade över de både kort- och långsiktiga konsekvenser som kan komma av denna kris. Men vi får inte glömma bort allt bra vi gör runt om i världen och vilken skillnad vi tillsammans faktiskt gör för våra medmänniskor. Nu behöver vi ditt fortsatta stöd för att kunna finnas där för de barn och familjer som behöver oss som mest. Tillsammans kan vi fortsätta göra skillnad!

Vill du stödja vårt arbete för människor i kris- och katastrofområden?


Vill ditt företag ge en gåva? Klicka här

Så här gör ditt katastrofbidrag skillnad.

Våra nödhjälpsprogram fokuserar på att återförena familjer, ta hand om barn som blir föräldralösa samt upprätta barnvänliga platser.

Insatserna innebär även distribution av mat och hygienartiklar, näringstillskott, mediciner och andra förnödenheter.

När en insats är färdigfinansierad använder SOS Barnbyar pengarna där behoven är som störst.

Tusentals drabbade av jordbävningen i Haiti

Tusentals är döda eller skadade efter lördagens jordbävning och stormen Grace i Haiti. Många familjer har blivit hemlösa och barn har kommit bort från sina föräldrar. Vi finns på plats för att stötta så många vi kan.

Barn har inget skydd och riskerar att utsättas för övergrepp och sjukdomar, som covid-19 och kolera. Jag vill veta mer om situationen.

Ge en gåva till vår katastroffond för att stötta de drabbade barnen.