Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

OM SOS BARNBYAR (För dig som har lite mer utrymme att skriva om oss.)

Idag lever över 220 miljoner barn i världen under extremt utsatta förhållanden. Det är ett av tio barn som helt saknar, eller riskerar att förlora, den grundläggande omsorgen av en förälder. Dessa barn glöms alltför ofta bort av myndigheter och blir osynliga för vuxenvärlden. Många löper stor risk att utsättas för övergrepp, utnyttjas som barnsoldater eller tvingas in i prostitution och trafficking.

SOS Barnbyar är en av världens största aktörer inom social omvårdnad av barn. Vi finns i 135 länder världen över och samarbetar med myndigheter, organisationer och beslutsfattare för att lokalisera och hjälpa barn och familjer genom långsiktiga och individanpassade insatser.

Med hjälp av våra familjestärkande program, barnbyar, skolor och medicinkliniker ger vi barn de förutsättningar som krävs för att de ska kunna växa upp till trygga vuxna. Genom att stötta dem bryter vi fattigdomsspiralen och bidrar till en hållbar framtid.

 

OM SOS BARNBYAR (För dig som har lite mindre utrymme att skriva om oss.)

SOS Barnbyar är en av världens största aktörer inom social omvårdnad av barn. Vi finns i 135 länder världen över, och med hjälp av våra familjestärkande program, barnbyar, skolor och medicinkliniker ger vi barn de förutsättningar som krävs för att de ska kunna växa upp till trygga vuxna. Genom att stötta dem bryter vi fattigdomsspiralen och bidrar till en hållbar framtid.

 

ABOUT SOS CHILDREN’S VILLAGES

Over 220 million children around the world currently live extremely vulnerable lives. That’s one in ten children who lack, or risk losing, the fundamental care that a parent provides. All too often, these children are forgotten by the authorities and become invisible to the adult world. Many run a major risk of being abused, exploited as child soldiers or forced into prostitution and trafficking.

SOS Children’s Villages is one of the biggest actors in social care for children. We have a presence in 135 countries all over the world and work with authorities, organisations and decision-makers to locate and help vulnerable children and families through long term and individually tailored interventions.

With the help of our family strengthening programs, children’s villages, schools and medical centres, we give children the conditions they need to grow up into confident and self-reliant adults. In supporting them, we break the cycle of poverty and contribute to a sustainable future.

 

ABOUT SOS CHILDREN’S VILLAGES

SOS Children’s Villages is one of the biggest actors in social care for children. We have a presence in 135 countries all over the world and, with the help of our family strengthening programs, children’s villages, schools and medical centres, we give children the conditions they need to grow up into confident and self-reliant adults. In supporting them, we break the cycle of poverty and contribute to a sustainable future.