Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer
Opinion & Berättelser

Lek som läker

När krig och katastrofer tar bort tryggheten, ser SOS Barnbyar till att det finns barnvänliga platser med plats för lek. Leken är viktig för bearbetning av trauman, säger barnpsykolog John Halse.

I ett församlingshem i Les Cayes i Haiti har SOS-medarbetare Nancy Toussaint samlat 50 barn i en stor cirkel. Bara två av församlingshemmets tre rum finns kvar. Det sista försvann i orkanen Matthew, som förstörde stora delar av Haiti i oktober 2016. Innan leken börjar, ska självkänslan vårdas. Nancy kallar upp barnen, ett efter ett, håller dem nära intill sig och ber dem presentera sig för de övriga i gruppen. Varje presentation avslutas med en entusiastisk applåd från alla som sitter i ringen.

SOS Barnbyar har varit med och upprättat barnvänliga platser i tre församlingshus som det här, i Les Cayes efter orkanen. Alla barn som kommer hit har på något sätt drabbats av katastrofen. Några har förlorat sitt hem, andra har mist familjemedlemmar, och ingen av dem har haft någon stabil eller trygg vardag sedan orkanen. Men i de barnvänliga platserna kan de för en stund glömma det jobbiga som hänt, och bara få vara barn igen.

LEK BEARBETAR OCH STÄRKER
Att upprätta barnvänliga platser är en central del av SOS Barnbyars katastrofinsatser. När ett barn slits upp från sin trygghet, på grund av krig eller katastrofer, försöker SOS Barnbyar göra plats för lek mitt i kaoset. Leken är enligt barnpsykologen John Halse barnets viktigaste verktyg till att bearbeta sitt trauma.

– Barn leker för att de leker. Det finns ingen baktanke med det. De gör det bara, och de kan gå upp så mycket i det att de glömmer tid och rum. För barn i krigszoner eller katastrofområden är leken en fristad där de bara får vara barn, mitt i kaoset. I krig och katastrofer försöker SOS Barnbyar att skapa förutsättningar så att barnen kan leka. Det kan vara aktiviteter som ett par timmars skolgång om dagen, lekstugor, rollspel, målarverkstad eller allsång. Enligt John Halse får barnens upplevelser ofta en central plats i leken.

– Man ser ofta barn som har upplevt krig, leka krig. Barn som har varit sårade, tar med sig det in i leken. Det är inget som de själva verkar reflektera över, men det hjälper till att bearbeta upplevelserna.

ETT PRAKTISKT STÖD FÖR DE VUXNA
Vuxna som har tid för barnen är ofta en bristvara under krissituationer. I kölvattnen efter krig och katastrofer behöver föräldrarna fokusera på praktiska göromål, som till exempel att få tag i ett nytt hem, återfinna familjemedlemmar och hitta ett sätt att försörja sig. Därför är det enligt John Halse mycket viktigt att barnen får det stödet av vuxna på annat håll.

– Föräldrarnas energi begränsar sig i de här situationerna till att överleva. Därför är barnvänliga platser med folk som SOS-medarbetare viktiga, eftersom de hjälper till att ta hand om barnen.

Text: Torunn W. Gilje

Foto: Marie Arago