Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer
Opinion & Berättelser

Mjukisdjur utvecklar barns känsloliv

Tillsammans med Peppy Pals har vi genomfört ett pilotprojekt i Ukraina för att utveckla barns emotionella intelligens. Med hjälp av en språkfri app, kort som illustrerar känslor, mjukisdjur med olika känslokaraktärer och en manual för vuxna, stöttades barnen att bygga starka relationer, förstå sitt eget känsloliv, underlätta inlärning och att samarbeta med andra.

Mer än 200 barn deltog i projektet, som pågick under ett halvår. Det genomfördes i våra barnbyar, fosterfamiljer och familjestärkande program på tre olika platser i landet. Syftet var att stärka barns emotionella intelligens; något som kan bidra positivt till förmågan att skapa starka relationer.

Utvärderingar visade förbättringar hos alla deltagande barn, på en eller flera av dimensionerna av känslomässig intelligens; det vill säga självmedvetenhet, självhantering, ansvarsfullt beslutsfattande, social kompetens och relationsfärdigheter.

Många av de vuxna som deltog i projektet uppger att det har varit användbart för dem i föräldraskapet att lära sig om emotionell intelligens och att få verktyg för att arbeta med utveckling och förbättring av detta tillsammans med sina barn.

Genom appen ser barn och föräldrar olika scenarier utspelas, där karaktärerna ställs inför olika situationer som triggar känslor och där historien får olika slut beroende på hur karaktärerna agerar. Antagandet är att innehållet i Peppy Pals historier uppmuntrar till konversation om känslor och att barn lär sig sociala färdigheter från karaktärerna.

Foto: SOS Barnbyar i Ukraina

Om Peppy Pals

Att inspirera till snällhet och empati hos varje barn är Peppy Pals vision. Metoden är framtagen för att stärka positiva relationer, stödja god psykisk hälsa, underlätta lärande och förbättra förmågan att samarbeta med andra. Den består bland annat av en språkfri app, kort som illustrerar känslor, mjukisdjur med olika känslokaraktärer och en manual för föräldrar. Peppy Pals grundades 2013.