Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

Du kan göra en anmälan om du själv är utsatt för kränkningar eller övergrepp av någon inom SOS Barnbyars verksamhet. Det kan vara personal, kontaktpersoner, mentorer, samarbetspartners, leverantörer osv. Det kan handla om att du är utsatt för våld, sexuellt våld, känslomässiga övergrepp, försummelse, integritetskränkning eller dylikt, vilket står i kontrast med vår Child Protection Policy. Du kommer att bli ombedd att kategorisera händelsen i rapporten.

Du kan också anmäla om du har misstanke om att barn far illa inom SOS Barnbyars verksamhet.

Om din oro gäller korruption kan du istället använda den här internationella länken.

För generell feedback t.ex. gällande våra programs kvalitet eller insamling, var snäll använd vårt Feedback and Complaints-formulär

Vilka andra instanser kan jag vända mig till med min orosanmälan?

Om din anmälan gäller ett barn du mött i vår svenska verksamhet men där händelsen inte skett inom ramen för SOS Barnbyars verksamhet, utan t.ex. i hemmet eller i skolan, så ska anmälan inte primärt göras till SOS Barnbyar. Du kan istället vända dig till ditt närmsta socialkontor eller till polisen om anmälan är av sådan karaktär.

Om du är osäker på hur du ska gå vidare med ett ärende kan du alltid vända dig till ansvarig gruppchef i den lokala SOS-verksamheten för råd. Alla anställda kan nås via SOS Barnbyars växel: 08 545 832 00

Om du arbetar inom SOS Barnbyar ber vi dig att vända dig till din nationella Child Safeguarding focal person. Läs mer i Policy Support Document.

Är du anställd inom SOS och din orosanmälan gäller personalfrågor såsom säkerhet och hälsa, var god vänd dig till din närmaste HR-ansvarig eller dennes chef.

Ta mig till anmälan

Kontakt:
Elin Axelgren
Nationell Child Safeguarding Focal Point
skyddavbarn@sos-barnbyar.se
08 545 832 00