Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

Vår svenska visselblåsarfunktion finns till för dig som har misstanke om att ett barn far illa inom SOS Barnbyars verksamhet. Du kan också göra en anmälan om du själv är utsatt för kränkningar eller övergrepp inom verksamheten.

Gäller din oro ett barn i någon av våra verksamheter runt om i världen så ber vi dig i att första hand använda vår internationella visselblåsarfunktion. Skulle du föredra att göra orosanmälan på svenska så går det bra att använda vår svenska visselblåsarfunktion oavsett vilket land oron är kopplad till, så tar vi det vidare inom organisationen.

Gör en anmälan

Vad händer sen?

Vid information om misstanke om att barn far illa så handlar vi alltid i enlighet med barnets bästa, och avhängt på misstankens karaktär så vidtar vi de åtgärder som krävs, internt men även externt genom rapportering till polis och andra relevanta myndigheter.

Du kan välja att vara anonym under hela processen, men om du känner dig bekväm med att lämna dina personuppgifter så uppmuntrar vi dig till att göra det, för att ännu bättre kunna hantera din anmälan.

Tack vare din anmälan så kan organisationen få kännedom om missförhållanden i ett tidigt skede och vidta effektiva åtgärder för att skydda barnet.

Tack för ditt engagemang!

Child Safeguarding Team
SOS Barnbyar Sverige

Kontakt:
Elin Axelgren
Nationell Child Safeguarding Focal Point
elin.axelgren@sos-barnbyar.se
08 545 832 00

Lokal Child Safeguarding Focal Point, ungdomsprogrammet Göteborg
Ramon Calvo
ramon.calvo@sos-barnbyar.se
08 545 832 00

Lokal Child Safeguarding Focal Point, Ungdomsprogrammet Stockholm
Hanna-Liisa Juntti
hanna-liisa.juntti@sos-barnbyar.se
08 545 832 00

Lokal Child Safeguarding Focal Point, Familjestärkandeprogrammet Göteborg
Andreas Johansson
andreas.johansson@sos-barnbyar.se
08 545 832 00