Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs merNytänkande lösningar

Vi strävar ständigt efter att hitta nya lösningar som förbättrar samhället - i stort och i smått. Vi skapar innovativa lösningar, med och för barn.

Varför gör vi det?

Samhället förändras i allt snabbare takt. Hållbarhetsmål, teknologisk utveckling och förändrade behov hos barn och kunder skapar både möjligheter och ställer krav på förnyelse. För att fortsätta vara intressanta krävs ständig utveckling och förnyelse av verksamheten. Förnyelsen är avgörande för att vi ska bli ännu mer relevanta och framgångsrika som organisation. Vi kommer att nå framgång om vi fortsätter att lyckas kanalisera viljan hos individer och företag att bidra och engagera sig i barn och unga.

Det handlar om de innovativa tjänster, produkter, processer, samarbeten och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar.

Våra behov och utmaningar vi vill lösa

Vi arbetar för de mest utsatta barnen. De barn som har eller riskerar att tappa föräldrars omsorg. Det finns 220 miljoner barn är i vår målgrupp, som är i behov av hjälp - allt från att starka familjer med förebyggande insatser inom områden som hälsa och sjukvård, utbildning, våra barnbyar, förebyggande insatser och katastrofinsatser.

Vi är ute efter nya innovativa lösningar inom program, produkter, tjänster, metoder som löser villkoren för dessa barn eller som hjälper oss att nå fler barn.

Samarbeten

Innovation handlar inte bara om oss utan också om vem vi samarbetar med. En förutsättning för att uppnå vår ambition, att nå dubbelt så många barn, är samarbeten med andra sociala innovatörer som också vill förbättra villkoren för vår viktiga målgrupp.

Gemensamt för dessa samarbetspartners är att de längtar efter någon form av större behållning och ser SOS Barnbyar som en plattform för att skapa innovationer som bidrar till samhällets utveckling. Den sociala innovationen ska också styra vilka produkter vi tar fram, hur vi utnyttjar ny teknik och finansieringsmodeller på ett smart sätt samt hur vi ser på vår roll i samhället. Allt vi gör, gör vi på ett nydanande sätt.

Har du som kund, företag, individ eller organisation tjänster, idéer, kompetens eller medel som kan hjälpa oss och våra behov?

Kontakta oss