Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

En trygg barndom skapar förutsättningar för en bättre framtid. Både för individen och för det samhälle hon lever i. För inte ett enda barn ska växa upp ensamt. Om vi ska kunna skapa en hållbar framtid måste varje barn känna kärlek, trygghet och respekt. 2015 antog FN 17 prioriterade mål för hållbar utveckling. Här berättar vi hur SOS Barnbyar arbetar för att nå de målen.

Barn som förlorat, eller riskerar förlora sin familj, löper stor risk att fara illa. De barnen behöver stöd och hjälp att växa upp till självförsörjande och självständiga individer som själva kan bidra till en hållbar utveckling. Som en barnrättsorganisation verkar SOS Barnbyar för alla barns rättigheter. Vårt mål är att förbättra tillvaron och skapa en framtid för barn som lever i utsatthet, och samtidigt ge de barnen möjlighet att göra sina röster hörda.

Tillsammans med samarbetspartners erbjuder vi stöd till hundratusentals barn runt om i världen. Det gör vi i familjer i barnbyar, i fosterfamiljer och genom att stärka familjer som annars riskerar splittras. Vårt arbete sker i stor utsträckning i samarbete med myndigheter och andra lokala aktörer.

Alla våra insatser är i linje med de prioriterade målen för hållbar utveckling som antogs av FN i september 2015.

Ladda ned en PDF här för att läsa om hur vi på SOS Barnbyar arbetar för att uppnå de målen.