Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

Ge barn en chans

Inget barn ska växa upp ensamt

Som barn behöver du någon som verkligen ser dig – någon som står vid din sida oavsett vad som händer. Men idag växer 1 av 10 barn upp utan sin familj, övergivna och försummade eller tvingade att leva under svåra förhållanden, utan det stöd de behöver för att kunna förbereda sig för framtiden. Effekterna av detta blir ofta livslånga och skapar en ond cirkel som upprepar sig i generation efter generation. Det händer varje dag, i varje land och i varje stad, trots att vi inte alltid ser det. Barn kan vara enormt uthålliga under sådana omständigheter – för de har inte något val.

För barns chans att bli sitt starkaste jag

1,5 miljarder barn kommer kanske inte kunna bli det där de alltid drömde om. De har tvingats sluta skolan på grund av pandemin och många, särskilt flickor, kommer aldrig komma tillbaka. Ungdomar som kämpat för att komma ut på arbetsmarknaden har slängts flera steg tillbaka för att jobbet de hade eller vill ha inte längre finns. Hur ska de utan skola, jobb och stöd någonsin kunna ta hand om sig själva och sin framtida familj? Konsekvenserna för barnen och deras samhällen är enorma.

När barnen förlorat sin röst, ger vi dem stöd att hitta den igen. När de förlorat förmågan att lita på andra och skapa relationer, visar vi dem att det finns en plats där de hör hemma. Och när de saknar självförtroende, ger vi dem mod och kunskaper för att kunna växa och blomstra i framtiden.

Tillsammans kan vi se till att inget barn växer upp ensamt. Att de istället växer upp med nära relationer så att de kan bli sitt starkaste jag.

Jag vill hjälpa till

Våra fokusområden

Långsiktiga lösningar på akuta problem.

Projekt & Berättelser

 Vårt arbete i Sverige

Vårt arbete i Sverige verkar särskilt för att uppmärksamma och stötta unga som befinner sig i övergången från samhällsvård till ett etablerat, självständigt och självförsörjande liv. Vi har ungdomsprogram i Göteborg och Stockholm, samt familjestärkande program i Göteborg.


  Familjestärkande program

År 2008 tog Sofia det tuffa beslutet att lämna sina barn till en av våra barnbyar. Hon fick hjälp av SOS Barnbyars familjestärkande program så att hon skulle kunna klara av att ta hand om sina barn igen. Målet med våra familjestärkande program är alltid att familjen ska kunna hålla ihop, ta sig ur sin svåra situation och på sikt stå på egna ben. Idag bor Sofias barn hemma igen.

Traumahantering vid katastrofer

Efter katastrofer kommer ofta de riktiga konsekvenserna. Barn behöver få traumahantering så att konsekvenserna inte präglar de under en lång framtid. Därför erbjuder SOS Barnbyar utbildning i traumahantering till våra anställda och har barnvänliga platser där barn får vara barn.

En kamp mot livmoderhalscancer

Varannan minut dör en kvinna av livmoderhalscancer. Ett av våra projekt för att ta kampen mot livmoderhalscancer är ett sjukhus i Nairobi som vi driver tillsammans med the Female Cancer Foundation. Tillsammans kämpar vi mot livmoderhalscancer och för att barn inte ska förlora sin mamma.

Pappagrupper

Forskning visar att ju tryggare papporna är i sitt föräldraskap, desto mindre risk att de utövar våld i hemmet. För att uppmuntra pappor till att ta en mer aktiv roll i sitt föräldraskap har SOS Barnbyar startat pappagrupper som träffas regelbundet.

Fler projekt & berättelser

Vi arbetar ständigt för att hitta nya, innovativa lösningar för att säkra barns nutid och framtid. Vårt mål är att inget barn ska växa upp ensamt. Läs om fler av våra projekt och berättelser.

Ett av tio barn behöver hjälp – nu

Världen står inför stora utmaningar. Ett av tio barn har förlorat sina föräldrar eller riskerar att göra det. Det är de barnens framtid SOS Barnbyar arbetar med – och för. Men att kämpa för barns framtid tar tid. Därför arbetar SOS Barnbyar ständigt för att hitta nya innovativa lösningar för att trygga barns nutid och framtid. För att barn som lever i otrygghet kan inte vänta.

Så här drabbas barnen

Barn har rätt till en trygg uppväxt

SOS Barnbyar arbetar för barns rättigheter. Vi gör det därför att varje barn har rätt till bästa möjliga förutsättningar i livet. Vi arbetar med att stärka familjer så de kan hålla ihop och ger barn som separerats från sin familj en trygg uppväxt.

Så arbetar vi med FN:s barnkonvention

Effekter som förändrar liv

I 70 år har SOS Barnbyar arbetat för att inte ett enda barn ska växa upp ensamt. Sedan starten har fyra miljoner barn fått en trygg uppväxt, något som inte hade varit möjligt utan engagemanget från faddrar, företag, filantroper och andra viktiga givare. I effektrapporten kan du läsa hur vi tillsammans påverkat generationer.

Till effektrapporten

För att bli en trygg vuxen krävs en trygg barndom. Därför arbetar vi med långsiktiga insatser för att inte ett enda barn ska behöva växa upp ensamt. För det är dagens barn som ska leda och påverka vårt samhälle i morgon. Vi behöver dem i framtiden, och de behöver oss nu.