Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

Vårt arbete i Sverige

Vad händer när samhällsvården upphör?

Alla barn mår bra av att få växa upp i ett stabilt sammanhang med stöd från vuxna. Om ursprungsfamiljen inte har möjlighet att erbjuda en sådan miljö ska de få stöd från samhället. Men ibland är problemen för stora, och ett barn måste separeras från sin familj och placeras i samhällsvård. Svåra erfarenheter kan påverka barn långt in i vuxen ålder, i värsta fall hela livet.

Vi har över 70 års erfarenhet av barn och unga i samhällsvård. Vi arbetar för att öka deras rättigheter och erbjuder även direkt stöd. I vår nationella programverksamhet arbetar vi både med familjer och med ungdomar för att stärka stödet i övergången från samhällsvård till ett etablerat, självständigt och självförsörjande liv.

Unga som lämnar samhällsvård

Unga som lämnar samhällsvård syftar på barn som vuxit upp i samhällsvård, på institution eller i familjehem och som när de fyller 18 år (i vissa kommuner något äldre) ska slussas ut till ett självständigt liv i samhället. Dessa unga är särskilt sårbara, eftersom de ofta har en ofullständig skolgång, sämre psykosocial hälsa än genomsnittet, och nästan alltid saknar det stöd och de nätverk som en familj ofta kan erbjuda. Lyssna på vår podcast och hör hur forskaren Knut Sundell beskriver situationen för de unga här.

”För jag har ingen” - En förstudie om situationen och behoven för unga mammor med erfarenhet av samhällsvård

En av Sveriges mest bortglömda grupper är unga som växer upp på institution eller i familjehem. Samhället har tagit över föräldraansvaret för dem, men när ungdomarna fyller 18 år lämnas de ofta vind för våg för att klara sig på egen hand som självständiga vuxna. Att under denna övergång själv bli förälder innebär ytterligare utmaningar.

Vi har med hjälp av finansiering från ESF genomfört förstudien ”För jag har ingen” för att försöka bringa klarhet i frågan om unga mammor som lämnat samhällsvårdens särskilda situation och behov.

Läs kortversionen av förstudien .

Läs fullständiga förstudien.


“Kommunerna borde tvingas att ta sitt föräldraansvar”

Vilket stöd du får efter 18-årsdagen om du vuxit upp i samhällets vård beror helt på vilken kommun du råkade placeras i. Många lämnas vind för våg. Vi fick en intervju med Bo Vinnerljung, professor vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms Universitet, som utifrån sin forskning drar slutsatsen att en tvingande lagstiftning måste till.

– Det är ingen som bryr sig om de här ungarna. Politikerna på nationell nivå struntar i dem, en hel del ungdomar har ingen självklar kontakt med sina biologiska familjer och många familjehem ser dem inte som en del av familjen när de flyttat, säger Bo Vinnerljung.

Läs hela intervjun

GoTeach stöttar unga in i arbetslivet

Idag ingår mer än 2 000 ungdomar i 30 länder och totalt över 7000 volontärer i ”GoTeach” – ett partnerskap mellan SOS Barnbyar och DHL. Partnerskapet stöttar unga med tuff socioekonomisk bakgrund i att utvecklas till självförsörjande vuxna.

– Att unga ska kunna bli självförsörjande och självständiga är grunden för ett fungerande samhälle och vi vill stötta unga i övergången till arbetslivet. Vi såg också att vi kunde, och kan, erbjuda den här gruppen unga något som är meningsfullt för dem, säger Christoph Selig, Head of GoTeach Team at Deutsche Post DHL Goup.

Läs mer här

Samarbeten och social innovation för ungdomarnas bästa

Ett gott samarbete mellan stat, civilsamhälle och näringsliv bidrar inte enbart till att unga i utsatthet utvecklas, utan bygger även stabila och hållbara samhällen. SOS Barnbyar har många framstående exempel på när det lyckas väl. För att lyckas i vårt arbete söker vi ständigt nya samarbeten och verkar för socialt innovativa arbetssätt för att nå bästa effekt. Samtidigt vill vi dock aldrig förlora vår förankring i forskning och evidens, så att vi vet att vi stöttar deltagarna med rätt insatser.

Läs mer här