Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

Ungdomsprogram i Stockholm

Från ungdom till vuxen

Att lämna barndomen och ta steget över till ett självständigt vuxenliv är en kritisk period i alla ungas liv. För de som separerats från sina familjer och vuxit upp i samhällsomsorg är utmaningarna särskilt stora. För dem saknas ofta trygga och engagerade vuxna som finns kvar över tid och som kan vara till stöd både inför, under och efter övergången till vuxenlivet. Därför driver vi, med stöd från Europeiska socialfonden, ett program som ska stödja ungdomar i Stockholm som är på väg eller nyligen har lämnat samhällsvård. Med vårt stöd kan de växa upp till självständiga och självförsörjande vuxna, som i sin tur påverkar, stärker och tar hand om sin omgivning.

Mål

Målet med programmet är att öka förutsättningarna för unga som lämnar samhällsvård att uppnå självständighet och självförsörjning. Detta uppnås genom att erbjuda stöd inom fyra livsområden: Hälsa, Nätverk och sammanhang, Samhälle och bostad samt Studier och arbete.

Hur går det till?

Programmet bygger på 20-25 individuella träffar mellan ungdomar och timanställda stödpersoner, vilka genomförs under ca 6-12 månader, där varje träff är ca 2-3 timmar och tydligt fokuserad på ett område som den individuella ungdomen behöver extra stöd inom. Programmets deltagare kan även delta i regelbundna tematiska gruppaktiviteter, så som studiebesök, workshops, inspirationsföreläsningar och utbildningar, med möjlighet till nätverkande och utveckling.

Du kan anmäla dig här: Intresseanmälan ungdomsprogrammet i Stockholm

Ungdomarna rekryteras till programmet genom samarbete med socialtjänsten. Stödpersonerna rekryteras, utbildas och handleds av programansvariga på SOS Barnbyars huvudkontor i Stockholm. Vi har högt ställda krav på våra stödpersoner för att kunna säkerställa kvalité och våra deltagares positiva utveckling.

Varje ungdom matchas, utifrån deras behov och önskemål, med en stödperson och de bildar ett programpar som tillsammans sätter mål för vad de vill uppnå och väljer bland fördefinierade aktiviteter inom de fyra livsområdena. Stödpersonerna har ett pedagogiskt och strukturerat material att utgå från i sitt arbete och deltar i regelbunden handledning.

Programparens utveckling följs noggrant av SOS Barnbyars programansvariga, som genomför löpande avstämningar och uppföljningar både med programmets unga deltagare så som med programmets stödpersoner.

Läs mer

Är du ung och vill veta mer om ungdomsprogrammet i Stockholm?

Läs mer här