Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

Getting Ready 4 Leaving Care – stöd till ungdomar som lämnar samhällsvård

Ungdomsprogram i Stockholm

Unga personer i samhällsvård är en av de mest utsatta och eftersatta grupperna av unga personer i Sverige. Trots att de i allmänhet har sämre förutsättningar än andra ungdomar till etablering i samhället, finns idag inget eller mycket lite stöd till denna grupp i den känsliga övergången mellan barn och vuxenliv. Vi har nu fått delfinansiering från Europeiska socialfonden (ESF) för att under perioden januari 2020 till juni 2022 metodutveckla ett ungdomsprogram för unga som lämnar samhällsvård i Stockholmsområdet.

Programmet beräknas nå 60 deltagare och bygger på erfarenheter från SOS Barnbyars mentorskapsprogram för ungdomar i Göteborgsområdet som varit i drift sedan 2017. Genom denna verksamhet samt i kontakter med kommuner och forskare har SOS Barnbyar sett att stödsystemet för ungdomar som lämnar samhällsplacering behöver stärkas och kompletteras. Ungdomar som varit placerade löper en ökad risk för hemlöshet, psykisk och fysisk ohälsa, kriminalitet och självmord, jämfört med unga som inte varit placerade. Ungefär hälften av unga i samhällsvård saknar gymnasieutbildning och en högre andel, jämfört med normalpopulationen, står långt ifrån arbetsmarknaden.

Hur går det till?

De unga deltagarna är 16-25 år och har eller ska lämna samhällsvård, så som familjehem, stödboende, eller liknande, för att skapa sig ett självständigt vuxenliv. Programmets stödpersoner är lämpliga och engagerade vuxna som har relevant utbildning och/eller erfarenhet av att möta eller arbeta med barn och unga. Alla som bedöms som lämpliga genomgår intervju, referenstas, får lämna utdrag ur belastningsregistret och genomgår en stödpersonsutbildning.

Som stödperson hos oss kan man ha 1-4 ungdomar som man arbetar som stödperson åt samtidigt. Stödpersonen träffar ungdomarna individuellt och agerar som en klok och stabil vuxen. Den ger råd och stöd på vägen och arbetar tillsammans med deltagaren utifrån en tydlig handlingsplan, som är anpassad efter ungdomens behov. Programparen träffas under 6-12 månader, ca 20-25 gånger och bestämmer själva hur ofta de ses. Vanligtvis sker detta på sena eftermiddagar, tidiga kvällar och/eller helger. Programparet får stöd i vad de ska arbeta med inför varje träff, genom programmets mobila app. Varje träff har därmed tydliga instruktioner för respektive träffs syfte. Vad som ska göras utgår från ungdomens behov, som kartlagts i en basmätning som ungdomen initialt gjort, vilket gör att insatserna anpassas efter ungdomens individuella behov.

Ungdomsprogrammet ersätter inte skolan, socialtjänsten eller liknande insatser, utan verksamheten är ett extra stöd för de i målgruppen som är motiverade och känner att de vill ha extra stöd. Programmet ger de unga deltagarna bättre möjligheter att lyckas ta sig ut i livet på ett självständigt sätt.

Läs mer

Vill du bli stödperson?

Vill du finnas där för ungdomar och stödja dem i övergången till ett självständigt och självförsörjande liv? Bli stödperson!

Eller vill ditt företag bli vår partner och stötta vårt arbete i Sverige? Läs mer här.

Till intresseanmälan

Relaterade artiklar